Du er her: Nyheter » 2017 » Mars » Orknøyene har rekruttert så det holder

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

Orknøyene har rekruttert så det holder

30.03.2017

30.03.17: Orknøyene har gått fra bare vakante allmennlegestillinger i 2009 til hele 33 besatte stillinger nå, samt henvendelser fra leger som ønsker komme og jobbe. Ledende allmennlege, Charlie Siderfin, mener relasjoner er det mest sentrale og er hele tiden åpen for justeringer og tilpasninger av systemene slik at de skal være gode for både pasienter og helsepersonell. Les mer om suksessen.

Middelaldrende leger klar for en ny livsfase

Mange av de som rekrutteres til Orknøyene er middelaldrende byleger som er gått litt lei og ønsker seg mer tid til pasientene. Kanskje ønsker de også selv en litt annen livsstil og en litt ny fase i livet med nye utfordringer. På Orknøyene er disse gull verdt og det får de føle og høre. Samtalen blant distriktsleger internasjonalt handler akkurat nå om det samme: å rekruttere i aldersgruppen 50+. Da er legene mer trygge i faget, barna større og de liker kanskje bedre å jobbe selvstendig, veilede andre og evt. lede tverrfaglige, lokale team.  

Dedikert lege sentral for å rekruttere

Ledende allmennlege er svært sentral i det som skjer mht. rekruttering. Det er ikke en oppgave personalavdelingen får ta hånd om alene. Utvelgelsesprosessen er er viktig. En dårlig lege vil alle måtte slite med. Får han en henvendelse fra en som har vokst på på Orknøyene setter han imidlertid mye inn på å lage en stilling for vedkommende. Sjansen for at hun/han blir værende er så veldig mye større enn ellers.

I utkanten av Kirkwall, Orkeny mainland,et begeistret NSDM og ledende allmennlege: Frank Remman, Helen Brandstorp, Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Charlie Siderfin og Martin Bruusgaard Harbitz

Nurse practitioners

I Orkeny har det lenge vært en lege på hver bebodd øy, men i de senere år er noen erstattet av spesialutdannende sykepleiere (nurse practitioners). Det synes å være en god løsning for øyer med bare noen få innbyggere.

Virtuelle nettverk av praksiser

Alle kontorene inngår i tette nettverk av ca. tre praksiser, slik at de støtter hverandre og har samme datasystemer.

Alle leger og avanserte sykepleiere i hele Orknøyene har i tillegg ukentlige virtuelle treff der de diskuterer medisin og utvikling av tjenestene. Det er attraktivt å være del av en tjeneste som utvikler seg og ikke blir en faglig bakevje. Gode ordninger for studenter og turnusleger som kommer dit, hører med.

Akuttmedisinsk- og videokonferanseutstyr

Både helsepersonellet og befolkningen er opptatt av at akuttmedisinske hendelser må håndteres godt. Utstyr er det derfor ikke spart på.

Videokonferanseutstyr er av høy klasse, lett tilgjengelig og mye i bruk - også i stedet for å reise for en kontroll hos spesialist.  

Legen på Hoy, Iain Cromarty, med legestudent på utplassering i 4 uker og deres akuttmedisinske utstyr

Tilrettelagte pusterom vekk fra ansvar og synlighet

Systemet legger videre vekt på å gi legene ekstra pusterom vekk fra øya de jobber på 12-17 uker i året. Da kan de ha ferie og drive faglig oppdatering. For å unngå vikarstafetter, har de anstrengt seg for å rekruttere faste vikarer. De faste vikarene blir pasientene kjent med og den viktige kontinuiteten mellom behandler og pasient bygges. Samtidig blir de en del av kollegiet som bidrar til faglig mangfold og tjenesteutvikling.

Nordsjøturnus med en dags overlapp

Stadig flere leger vil jobbe redusert, i en deltidsstilling. Noen øyer har såkalt "Nordsjøturnus" der tre leger bytter på å være der to uker av til sammen seks. Slik kan pasienter velge oppfølging hos legen de liker best, mens akkurat det kanskje ikke er så nøye når noe oppstår akutt.

En annen nøkkelen er at de bruker en hel dag sammen før en lege drar og en annen blir værende. Slik skaper de en ansvarliggjørende og støttende teamfølelse. Slik får man også tid til å diskutere både utfordrende medisinske problemstillinger og hva som må gjøres for hele tiden å utvikle tjenestene.

Får frem det spennende med jobb i distrikt

I en fyldig brosjyre som helsepersonell på øyene Hay og Wall laget for å rekruttere en fast vikarlege starter de med en viktig setning: her får du tid til å gjøre jobben skikkelig.

Deretter fortsetter de med å beskrive jobben realistisk, men balansert og detaljert. Både kontor, annet personell og øya vises frem over 16 sider. De lyktes i å få en fast vikar! Brosjyren finnes her

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512