Du er her: Nyheter » 2017 » Mars » Bred kunnskap om primærhelsetjenesten

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

Bred kunnskap om primærhelsetjenesten

20.03.2017

20.03.17: Årsmeldingen for 2016 viser hvordan vi jobber tverrfaglig og på mange ulike måter for å få frem kunnskap med, om og for helsetjenestene utenfor storbyene. Vi har blant annet jobbet med samhandlingsreformen og kommunene, fastlegeordningen, oppfølgingsteam i kommunene, trening i samhandling. Hvordan innrette utdanningsløpene for å rekruttere og beholde helsepersonell utenfor storbyene? Hva god pasientsikkerhet i tjenestene er, hvordan kommuneoverlegens rolle ser ut i folkehelsearbeidet og hvordan få penger til å forske som samfunnsmedisiner i en kommunene.

Formålet for NSDM er å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene

Vi ønsker å bygge bro mellom praksis, akademi og myndigheter og å bidra til økt kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene. De fem strategiske områdene til NSDM er

1.            Kunnskapsutvikling, -oppbygging og -støtte

2.            Brobyggervirksomhet mellom praksis, forskning og forvaltning

3.            Kvalitetsutvikling og innovasjon i tjenestene

4.            Bidra til rekruttering og stabilisering av personell

5.            Nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt

Les om hvordan vi har løst oppdraget i 2016 her

 

På bildet fra venstre: seniorforsker Margrete Gaski, rådgiver Frank Remman, leder Helen Brandstorp, stipendiat Martin B. Harbitz, forskningsleder Birgit Abelsen, pensjonert professor Ivar J. Aaraas.

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512