Du er her: Nyheter » 2017 » April » Søker svar om kompetansekrav for leger i vakt

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

Søker svar om kompetansekrav for leger i vakt

18.04.2017

18.04.17: Akuttforskriften stiller klare krav til kompetanse på legevakt som det er tvilsomt om alle kommuner klarer å oppfylle. Helsedirektoratet har derfor initiert to store nasjonale spørreundersøkelser for å få klarhet i hvordan legevaktene bemannes i dag og hvordan utviklingen er med hensyn til kompetansenivå. NSDM kontakter kommuneoverleger eller ledere for legetjenestene i kommunene denne uken.

To nasjonale undersøkelser

Til å utføre undersøkelsene har Helsedirektoratet hjelp av Nasjonalt kompetansesenter for legevakt (Nklm) og NSDM. Nklm har allerede sendt ut sin spørreundersøkelse til alle landets legevakter. NSDM sender nå ut en spørreundersøkelse til alle landets kommuner. Dette for å kartlegge i hvilken grad de av kommunenes leger som går vakt, har selvstendig vaktkompetanse og om de trener akuttmedisinsk samhandling.  

Undersøkelsen inneholder også spørsmål om rekruttering til kommunenes fastlegetjeneste.

Vanskelige krav å oppfylle

Slik vi kjenner kommunene ser det ut til at kravene til kompetanse er vanskelig å oppfylle både i små og større legevakter. Mange signaliserer at kravet til trening i samhandling er nyttig, og her skjer det noe. Men kravet om å ha bakvakt som kan rykke ut, det vil si to leger i vakt, blir vanskelig særlig for små populasjoner.

Bruk av vikarleger tror vi er mer utbredt i de store legevaktene enn i de små. Myndighetene signaliserte at de kjente til dette ved innføring av Akuttmedisinforskriften ved å implementere en treårig overgangsfase. Nå ett år før ting skal være på plass, er det nyttig å få klarhet i hvordan kommunene har klart å innrette seg. 

Jobber for høy svarprosent

Fordi vi trenger gode data på dette området vil vi jobbe aktivt for å få en så høy svarprosent på undersøkelsen som mulig. De som ikke svarer i første omgang, må regne med at vi sender påminnelser både en og to ganger.

Hva spør vi om?

Hvis du vil vite mer om hva vi spør om, så finner du mer informasjon om undersøkelsens tre tema her.

Fastlege Mogolodi Moses Mazongo i Årdal er klar for å kjøre til den interkommunale legevakta i Lærdal

Informasjonsbrev fra Helsedirektoratet datert 14. mars 2017

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512