Du er her: Nyheter » 2017 » April » Rural Education Week

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

Rural Education Week

05.04.2017

05.04.17: I en hel uke var utdanning for helsepersonell til distriktene tema i universitetsbyen Inverness (største by i nord-Skottland). NSDM var blandt gjestene, men det var nok vi som lærte mest - som at et nytt desentralisert universitet med distriktsvennlige opptakskrav er under oppbygging, distriktsvennlige spesialiseringsløp for leger rekrutterer og et helt helseforetak som bare jobber med kompetanse og utdanning gjør en stor forskjell.

Utdanning av flere for distriktene

I Rural Education Week var statlige NHS Education Scotland (NES), avdeling Highland, vertskap. Denne store organisasjonen NES likner et eget helseforetak som jobber med kompetansebygging og spesialisering av helsepersonell. Rekruttering av allmennleger er for tiden en særskilt utfordring. Ettersom skottene bare har ett tjenestenivå, er tilrettelagt spesialistutdanning av fastleger en del av NHS sitt ansvar. Gode utdanningsløp må til for å skape attraktive stillinger.

Den fagmedisinske foreningen (RCGP) bestemmer innholdet i spesialistutdanningen og har bidratt til ekstra påbygging til de som vil jobbe i distrikt - en så kalt Rural Pathway. Den nye ordningen er svært populær, men har få plasser. Lederen for allmennlegene, Miles Mack, har selv bidratt med undervisning for NES og sier at organisasjonen er stor og tung, men han ville ikke vært foruten!

Universitetene bidrar med eksamener og testene underveis i etterutdanningen, mens NES står for systemene, en del utdanningskompetanse og har mange fagfolk i små stillinger som bidrar med praksisnær udervisning. NES er desentralisert og har kontorer i hele fem ulike byer. En slik struktur mangler vi helt i Norge og det merkes nå som spesialistutdanningen legges om. Les mer om NES her: http://www.nes.scot.nhs.uk/about-us/what-we-do.aspx

Goder ved praksis på landet. Fra en presentasjon av Adm.dir i NHS Highlands, professor Elaine Mead.

Recruit and Retain Making it Work

Sentrale bidragsytere i Rural Education Week var deltagere i EU-prosjektet Recuit and Retain Making it Work fra Glesbygdmedicinskt Centrum i Storuman (Sverige), Northern Ontario School of Medicine (Canada), Akureyri sykehus (Island), NHS Highland (fra Skottland) og NSDM. Vi traff både folk fra alle deler av NES, men også fornøyde allmennleger i Ullapool der prosjektet hadde et eget møte.

To leger og  to avanserte sykepleiere (nurse practitioners) bemanner legekontoret for 1500 innbyggere i Ullapool. Vaktene deler de seg i mellom, men besøkende legevaktsleger tar seg av helgene. En lokal GP har til og med utviklet et minikamera som kan filme kolon! Han mener at det er rett at mer skulle gjøres utenfor sykehus, men det må følge ressurser med de nye oppgavene.

Prosjektdeltagere med vimpler som symboliserer prosjektet og distriktenes positivte mangfold!

Nytt desentralisert universitet

Det nye University of the Highlands and Islands (UHI) fikk vi også høre om. Det bygger på en sammenslutning av hele 13 høyskoler på ulike steder i landet som igjen samarbeider med næringsliv og andre. Ideen er at hele utdanningsløp skal skje desentralisert og kvalitetssikret på 75 ulike plasser, knyttet sammen med videokonferanse o.a. teknologi, med vekt på læring på arbeidsplassen via moderne mester-svenn-læring. Forsknigsaktivitet er også under oppbygging.

Legeutdanningen i nye UHI utvikles sammen med universitetene St. Andrews and Dundee, etter en modell fra NES som kalles ScotGEM. Sentralt i ScotGEM er en ny opptaksmodell der studenter med en treårig utdannelse skal kunne starte på et forkortet, fireårig medisinstudium. Studentene vil dermed være litt eldre enn ellers. Kanskje kommer de fra distriktene og ønsker seg tilbake eller er fra andre sosiale lag enn vanlig (legestudenter i Skottland er typisk fra øvre middelklasse og privatskoler). Utdanningen skal basere seg på læring ute i praksis og noe vil være spesielt rettet mot distriktene og de underpriviligerte områdene i Skottland (også i storbyene). Les mer om ScotGEM her https://www.dundee.ac.uk/study/ug/scotgem/

Lessons learned from overseas

En fullpakket konferansedag avsluttet Rural Education Week og inkluderte både flere studentbidrag, mange ulike workshops og fellesforedrag. Roger Strasser fra Canada snakket varmt om å involvere lokalsamfunn i utforming av studieplaner, mht. utplassering og senere spesialisering. Lokal input og forankring er viktig for å få til en utdanning som passer med de behov samfunnet har. De sentrale begrepene er community involvement and social accountability.

NSDM fortalte om det norske systemet som bygger opp om en meget autonom og fleksibel mester-svenn-modell. Skottene har mange flere formelle krav, eksamener og oppfølging i sin spesialistutdanning og resertifisering. Kanskje trenger også vi noe mer av det for at pasientene skal vite at de sikres et visst nivå av kvalitet på tjenestene, for at yngre leger skal føle seg trygge på egen kompetanse og eldre skal få avslørt sine blindflekker og uvaner? Ny spesialitutdannig vil legge opp til det via nye læringsmål, men noen systemene rundt dette mangler så langt.

Fra NES sin nettside: http://www.nes.scot.nhs.uk/newsroom/media-releases/scotland-looks-overseas-for-rural-health-lessons.aspx

Fra venstre: Roger Strasser (NOSM, Canada), David Heany (NHS Highland), Phil Wilson (Centre for Rural Medicine, Inverness), Mante Hedman (Glesbygdmedicinskt centrum) og Helen Brandstorp (NSDM)

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512